Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết V/v dự kiến kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý

(16:33 | 02/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   27-NQ-HĐND.pdf