Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết V/v dự kiến danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2020 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý

(16:33 | 02/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   26-NQ-HĐND.pdf