Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết V/v điều chỉnh cắt giảm, bổ sung danh mục công trình từ nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2018 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý

(16:33 | 02/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 24-NQ-HĐND.pdf