Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Xem với cỡ chữAA

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(16:29 | 02/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   20-NQ-HĐND.pdf