Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v điều chỉnh tên, quy mô và cắt giảm một số công trình thủy lợi từ nguồn cấp bù thủy lợi phí năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

(09:21 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   09-NQ-HĐND.pdf