Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý

(09:21 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08-NQ-HĐND.pdf