Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đến năm 2035

(09:21 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07-NQ-HĐND.pdf