Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v điều chỉnh chỉ tiêu sản lượng lúa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019

(09:21 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06-NQ-HĐND.pdf