Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021

(09:21 | 18/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   04-NQ-HĐND.pdf