Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh do HĐND bầu

(11:05 | 04/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   24-NQ-HĐND (1).pdf