Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Nghị quyết HĐND

Nghị quyết v/v tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(09:45 | 16/08/2018)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   19-NQ-HĐND.pdf