Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.

(19:13 | 20/07/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14-TB-HĐND.pdf