Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động HĐND

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thoàn tại Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng nhân dân huyện (khóa X)

(08:42 | 24/07/2017)

Kỳ họp lần thứ tư Hội đồng nhân huyện Vĩnh Thuận (khóa X) tổ chức khai mạc trọng thể vào sáng ngày 20/7/2017 tại Hội trường A, UBND huyện; kỳ họp kết thúc vào cuối buổi sáng ngày 21/7/2017. Tại Kỳ họp này HĐND huyện nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Sau phần trả lời chất vấn của các Trưởng phòng ban chuyên môn, phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Chủ tich HĐND huyện Nguyễn Văn Thoàn phát biểu bế mạc Kỳ họp. Xin trích nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện.

 

1-3.JPG

Chủ tich HĐND huyện Nguyễn Văn Thoàn phát biểu bế mạc Kỳ họp

 

- Kính Thưa: Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện!
- Thưa các đồng chí cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự kỳ họp và đồng bào cử tri trong huyện.

Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp lần thứ tư, HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2017; nghe báo cáo phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Khóa X; báo cáo thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện; các báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp và một số báo cáo khác; xem xét và thông qua các nghị quyết tán thành các tờ trình và báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện.
Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu thảo luận, tranh luận, chất vấn rất sôi nổi trên tinh thần xây dựng với mong muốn đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn có tổng số 26 ý kiến thảo luận, với 71 nội dung và 07 lượt ý kiến chất vấn, tranh luận, đề xuất thuộc 07 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội trong huyện.
Qua thảo luận, chất vấn, các đại biểu đã thể hiện tinh thần thẳng thắng, mang tính xây dựng cao. Có trao đổi, tranh luận và quan trọng là thấy được những vấn đề đã làm tốt, vấn đề gì làm chưa tốt. Về nội dung chất vấn, các vị đại biểu HĐND huyện nêu câu hỏi có sự chuẩn bị khá kỹ, nghiên cứu khá sâu, lựa chọn những vấn đề bức xúc được cử tri trong huyện quan tâm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời bám sát nội dung, đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời nhận trách nhiệm về mình và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, các ý kiến phát biểu được tiếp thu và nghiên cứu, xem xét trả lời thỏa đáng của đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
Tuy nhiên, qua thảo luận, chất vấn còn một số hạn chế là số lượng đại biểu tham gia chất vấn còn ít, nội dung chất vấn chưa bao hàm hết những vấn đề còn hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề khó khăn, bức xúc qua kiểm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, có ý kiến chất vấn chưa rõ vấn đề, còn phân tích dài, người được chất vấn khó tiếp nhận.
Chất lượng trả lời chất vấn có nội dung chưa đạt yêu cầu, các giải pháp nêu ra để xử lý những khó khăn, bức xúc trên lĩnh vực mình phụ trách chưa thật khả thi, tính thuyết phục chưa cao, đại biểu chất vấn còn băn khoăn, chưa an tâm, hài lòng.
Từ thực tế của phiên thảo luận và chất vấn, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện và các ngành chuyên môn thuộc UBND; các vị đại biểu HĐND huyện khóa X tiếp tục phát huy mặt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng các phiên thảo luận, chất vấn kỳ sau.


Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch năm và chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm tới. Có kế hoạch tăng cường, phát triển, khuyến khích thả nuôi các loại thủy sản và lắp vụ lúa trên nền đất nuôi tôm để đảm bảo bù đắp các thiếu hụt do thiệt hại, nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại, nhất là vật tư nông nghiệp. Quản lý và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách năm 2017. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn XDCB theo kế hoạch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu đến cuối năm có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Bình Minh, Vĩnh Bình Nam).
Tiếp tục thực hiện các chế độ chi trả cho các hộ chính sách, người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và công tác nhân đạo trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực huy động đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt kế hoạch. Tăng cường công tác phòng chống các loại bệnh dịch trên địa bàn nhất là trong mùa mưa. Duy trì tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo VSATTP; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về dân số, sức khỏe, sinh sản. Tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng và tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm.
Thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thâm nhập, bình nghị, trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và giao nhận quân năm 2018 đúng kế hoạch. Duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định 77 của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm tra, rà soát giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Có giải pháp cụ thể khắc phục việc chậm hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền xã và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện theo hướng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng lên tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.
Sau kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri nơi mình ứng cử, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri với HĐND và các ngành có liên quan; nâng cao chất lượng giám sát; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ hoạt động của HĐND, của các vị đại biểu HĐND với nhân dân trong huyện; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!


Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Khóa X đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự; ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân trong huyện đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp. Đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần chuẩn bị và phục vụ chu đáo của tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Xin chúc các vị đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện cùng các đại biểu tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Khóa X.
Xin trân trọng cảm ơn.

 

Lý Đa