Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập

(09:35 | 15/09/2020)

Để thực hiện việc lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp coongt lập theo đúng quy định hiện hành; đồng thời thống nhất các bước thực hiện và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp lập, thẩm định, trình phê duyệt Đề án, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập (đính kèm hướng dẫn) để các đơn vị làm cơ sở thực hiện.

Quách Khén