Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

(09:08 | 15/09/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020, với tổng số 153 người, cụ thể: Số lượng dự thi nâng ngạch công chức là 136 người; số lượng dự thi thăng hạng viên chức là 17 người. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận dự thi nâng ngạch công chức 02/136 người (ông Võ Văn lập, Trưởng Phòng văn hóa-Thông tin huyện Vĩnh Thuận; ông Huỳnh Văn Thêm, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Vĩnh Thuận).

Quách Khén