Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù năm 2020

(16:04 | 12/08/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù năm 2020.
Theo đó, số lượng người làm việc toàn tỉnh là 30.558 người, hợp đồng lao động 1.037 người, biên chế hội có tính chất đặc thù 149 biên chế. Đối với huyện Vĩnh Thuận số lượng được giao lần lượt là 1.087 người, 36 người và 5 biên chế.