Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp lần thứ 15

(14:31 | 07/08/2020)

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận ban hành Thông báo số 26/TB-MTTQ-BTT về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Thời gian từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 (kèm theo Thông báo).
Để thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận yêu cầu thủ trưởng các ngành có liên quan tham gia cùng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã, thị trấn; đồng thời, giải đáp, làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, phối hợp Ủy ban MTTQ cùng cấp phân công cán bộ, công chức đơn vị và chỉ đạo các ấp, khu phố thông báo cho cử tri biết để tham dự. Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiếp xúc cử tri.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 140-UBND-VP.signed.pdf