Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Phân khai kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn lĩnh vực nông nghiệp

(09:41 | 26/07/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định phân khai kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn (lĩnh vực nông nghiệp) từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tổng nguồn vốn phân bổ toàn tỉnh là 7,5 tỷ đồng đào tạo 4.106 lao động. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận được phân bổ 425 triệu đồng, gồm, kinh phí đào tạo là 405 triệu đồng, kinh phí tuyên truyền 10 triệu đồng, kinh phí giám sát, đánh giá 10 triệu đồng.

Lý Đa