Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Treo cờ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

(20:14 | 07/07/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Thông báo về việc treo cờ và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo treo Quốc kỳ, Đảng kỳ tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận thông báo đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn treo Quốc kỳ từ 6 giờ sáng ngày 08 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020.
Đến 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện.
 

BBT