Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ tổ chức hội nghị biểu dương “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

(07:41 | 03/07/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định quy định và phân bổ kinh phí hỗ trợ tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, mức kinh phí tổ chức hội nghị ở cấp huyện 48.200.000 đồng. Cấp xã là 14.400.000 đồng (đối với xã điểm được hỗ trợ thêm 2.000.000 đồng).
Nguồn kinh phí cấp huyện do huyện tự cân đối; cấp xã được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.
Như vậy kinh phí phân bổ hội nghị cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 117.200.000 đồng (trong đó, bao gồm 2.000.000 đồng/ xã tổ chức hội nghị điểm).
 

Lý Đa