Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức triển lãm tư liệu về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam và thành tựu kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận

(09:53 | 24/06/2020)

Nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận trong những năm qua. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước; tin tưởng sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mới đây, Huyện ủy Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm tư liệu về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam và thành tựu kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể sẽ tập trung tuyên truyền triển lãm tư liệu về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ; hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu tư liệu về chủ quyền Biển, đảo Việt Nam; lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam bộ; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hình thức tuyên truyền: Trưng bày các tư liệu lịch sử về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Huy động lực lượng tham quan đợt triển lãm; bố trí hình ảnh triển lãm các hoạt động về kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận trong nhiệm kỳ vừa qua và tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu nội dung triển lãm.
Thời gian tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26-28/6/2020, tại Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận.

 

Lý Đa