Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Dự kiến phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

(09:42 | 08/05/2020)

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang vừa có Thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn kế hoạch thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo đó, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 toàn tỉnh là 3.268.551 triệu đồng; trong đó, huyện Vĩnh Thuận dự kiến phân bổ 185.540 triệu đồng (năm 2021 là 74.216 triệu đồng).
Trên cơ sở vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2015 dự kiến phân bổ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị rà soát lập danh mục dự án đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân kỳ đầu tư làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.
 

Lý Đa