Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt I, II năm 2020

(13:53 | 06/05/2020)

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Vĩnh Thuận vừa có Thông báo tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt I, II  năm 2020. Như sau:

- Tổ chức tiếp nhận máu đợt I năm 2020: Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 10/5/2020 (Chủ nhật). Địa điểm: Phòng Nội vụ cũ (giáp ranh nhà thiếu nhi), gồm các đơn vị: Trường PTTH Vĩnh Thuận, Trường PTTH Vĩnh Phong; các xã: Phong Đông, Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, thị trấn Vĩnh Thuận.
- Tổ chức tiếp nhận máu đợt II năm 2020: Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 24/5/2020 (Chủ nhật). Địa điểm: Trạm Y tế xã Vĩnh Bình Bắc, gồm các đơn vị: Trường PTTH Vĩnh Bình Bắc, Trung tâm Y tế huyện, cán bộ, công chức, viên chức, lao động ban, ngành cấp huyện; các xã: Vĩnh Bình Bắc, Bình Minh và Vĩnh Bình Nam.
 

BBT