Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Giá khởi điểm bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

(10:40 | 05/05/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Quyết định ban hành giá khởi điểm bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Địa điểm tại đường Lưu Nhơn Sâm (từ kênh thủy lợi 1000 - đường Phan Văn Chương), với giá khởi điểm của 3 vị trí (vị trí 1, 2, 3) là 639.043.000 đồng, với tổng diện tích 4.070m2. 
Mục đích sử dụng đất đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, thời gian sử dụng đất là 20 năm kể từ ngày có Quyết định công bố kết quả trúng đấu giá, mật độ xây dựng 39,6%, xây dựng 1 tầng.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận căn cứ giá khởi điểm triển khai thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và thu, nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
 

Lý Đa