Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

(10:18 | 05/05/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, gồm các nội dung sau: (1) đối tượng người có công với cách mạng 757 đối tượng, số tiền 1.135.500.000 đồng; (2) đối tượng bảo trợ xã hội 2.695 đối tượng, số tiền 4.042.500.000 đồng; (3) đối tượng hộ nghèo, cận nghèo 7.661 đối tượng, số tiền 5.745.750.000 đồng. Tổng cộng 11.113 đối tượng, số tiền 10.923.750.000 đồng.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1074_QD-UBND.signed.pdf