Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Huyện Vĩnh Thuận điều chỉnh một số công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2020

(16:11 | 28/04/2020)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

Đối với huyện Vĩnh Thuận kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh là 15.417 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn thu từ sử dụng đất 3.300 triệu đồng (tăng 1.300 triệu đồng, danh mục dự án: Giao thông nông thôn); nguồn vốn xổ số kiến thiết 11.900 triệu đồng (tăng 4.026 triệu đồng, các danh mục dự án: Trường TH Vĩnh Phong 3, HM: xây mới 06 phòng học + thiết bị, 426 triệu đồng; Khu xử lý tác thải sinh hoạt, 2.100 triệu đồng; Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Vĩnh Thuận “Giai đoạn 2”, 1.500 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 217 triệu đồng (tăng 49 triệu đồng, danh mục dự án khởi công mới: Cầu Thầy Cai).

Quách Khén