Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Hướng dẫn chi bầu cử ấp, khu phố và Tổ Nhân dân tự quản

(08:04 | 13/08/2019)

Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản hướng dẫn mức chi cho công tác bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố (nhiệm kỳ 2019-2024); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản (nhiệm kỳ 2019-2021) trên địa bàn tỉnh như sau: Thống nhất mức chi công tác tổ chức bầu cử mỗi ấp, khu phố là 2.000.000 đồng và mỗi Tổ nhân dân tự quản là 300.000 đồng. Nội dung chi chủ yếu là Văn phòng phẩm phục vụ công tác bầu cử, chi trang trí phòng bỏ phiếu, chi công tác tuyên truyền, chi bồi dưỡng tổ bầu cử, lực lượng bảo vệ bầu cử và lập danh sách cử tri bầu cử.
Như vậy, dự kiến mức chi bầu cử Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận tương đương 108 triệu đồng; Tổ nhân dân tự quản tương đương 165,3 triệu đồng.

Lý Đa