Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

HĐND huyện Vĩnh Thuận khảo sát tình hình hoạt động của Nhà Thiếu nhi huyện

(16:12 | 07/08/2019)

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND khảo sát tình hình hoạt động của Nhà Thiếu nhi huyện. Bà Lê Thị Nhỏ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn. 

Theo Kế hoạch, đoàn tiến hành khảo sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà Thiếu nhi; tổ chức bộ máy hoạt động; chế độ tài chính, kinh phí hoạt động; mối quan hệ công tác của Nhà Thiếu nhi. Những thuận lợi, khó khăn trước và sau khi được sáp nhập (về sự thống nhất tên gọi sau sáp nhập; tình hình bộ máy tổ chức hoạt động trong khi chờ sáp nhập; vướng mắc về kinh phí nhằm đảm bảo cho hoạt động).
Thời gian khảo sát: ngày 16 tháng 8 năm 2019.
 

Danh Thi