Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019, tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đầu tư và du lịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công Kiên Giang

(16:05 | 10/07/2019)

Sở Du lịch và Sở Kế hoạch - Đầu tư Kiên Giang vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành quản lý.  

 Cụ thể như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 lĩnh vực gồm đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, với tổng số 130 thủ tục hành chính. Sở Du lịch có 3 lĩnh vực gồm lữ hành, lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác, với tổng số 26 thủ tục hành chính.
Thời gian tiếp nhận từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm phục vụ hành chính công Kiên Giang; địa chỉ 50-51-52, đường 3/2 thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Lý Đa