Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện tại đơn vị xã Vĩnh Phong và Vĩnh Bình Nam

(10:09 | 04/07/2019)

 Ngày 01/7/2019, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện vừa tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34 của HĐND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, kế hoạch sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản trên địa huyện giai đoạn 2016-2020, tại đơn vị xã Vĩnh Phong và Vĩnh Bình Nam. Đoàn do ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn.

 Tại buổi làm việc Đoàn được nghe đại diện các đơn vị được giám sát báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 34 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện. Cụ thể: UBND các xã đã xây dựng tờ trình, trình UBND huyện xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ sang nuôi 01 vụ tôm trồng 01 vụ lúa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về mục đích của việc chuyển đổi và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Các thành viên trong đoàn giám sát tham gia phát biểu ý kiến tập trung cho báo cáo, cần điều chỉnh, bổ sung thêm số liệu, câu chữ, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Nghị quyết số 34 tại địa phương, những mặt đạt được, chưa được, đồng thời đưa ra một số nội dung để UBND các xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, các đơn vị được giám sát cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành và các bộ phận chuyên môn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong triển khai, thực hiện.

Danh Thi