Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xét nâng lương cho 778 cán bộ, công chức và nhân viên trong huyện

(12:44 | 03/07/2019)

Hội đồng xét nâng lương huyện Vĩnh Thuận vừa tiến hành họp xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp đối với nhà giáo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đợt I năm 2019 huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, Hội đồng đã xem xét và thống nhất nâng lương cho 778 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện và các xã, thị trấn; bao gồm, khối Nhà nươc 13 người, đơn vị sự nghiệp 17 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000 là 3 người, các xã, thị trấn 16 người và sự nghiệp giáo dục 729 người.

Lý Đa