Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Vĩnh Thuận: Công nhận 08 trường Mẫu giáo đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” năm học 2018-2019

(16:20 | 13/06/2019)

 UBND huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc công nhận trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, năm học 2018-2019

 Theo đó, UBND huyện công nhận 08 trường Mẫu giáo đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, năm học 2018-2019, gồm: Trường Mẫu giáo Bình Minh; Mẫu giáo Vĩnh Thuận; Mẫu giáo Vĩnh Phong; Mẫu giáo Phong Đông; Mẫu giáo Thị Trấn; Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc; Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam; Mẫu giáo Tân Thuận.
Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mẫu giáo trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững kết quả đạt được và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong những năm tiếp theo./.

Chúc Thẩm