Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Bí thư Tỉnh ủy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện

(20:48 | 12/06/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 712/UBND-HCTC, ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận ban hành Công văn số 02/MTTQ-BTT gửi Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trưởng, Phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn mời tham dự tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (đơn vị số 2) có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiếp xúc cử tri lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2019 (thứ Năm) tại Hội trường A, Ủy nhân dân huyện Vĩnh Thuận.
 

Lý Đa