Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019

(11:13 | 07/06/2019)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang ban hành thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Dự án Phát triển sản xuất cánh đồng lớn trên lúa, tôm-lúa tại tỉnh Kiên Giang năm 2019

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 15 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ theo thứ tự gồm: Thuyết minh đề cương dự án theo mẫu phụ lục 04 trong Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); dự toán kinh phí chi tiết thực hiện dự án; đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án; tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân tham gia thực hiện có xác nhận của cơ quan công tác đồng ý cho tham gia nghiên cứu (nếu thuộc tổ chức); giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án (nếu có).
Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ cần niêm phong, dán kín và bên ngoài ghi rõ: Tên dự án; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Trước 17 giờ, ngày 14/6/2019 tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Kiên Giang, số 05 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08-TB-VPDP.pdf