Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Huyện Vĩnh Thuận triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019

(10:09 | 03/06/2019)

UBND huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. 

Trong thời gian từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019, huyện sẽ tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em và tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các phòng, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình và bản thân trẻ em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Với mục đích: Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em tại địa phương; Quan tâm, tạo mọi điều kiện để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh; thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.

Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:
1. Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;
2. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau;
3. Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em;
4. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;
5. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em;
6. Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em.
 

Chúc Thẩm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 74-KH-UBND.signed.pdf