Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện

(14:31 | 31/05/2019)

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận lịch tiếp xúc của tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp lần thứ chín, được tổ chức từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019.  

Cụ thể: Xã Vĩnh Bình Nam (đơn vị số 08) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019 tại Trụ sở ấp Hòa Thành. Xã Tân Thuận (đơn vị số 06) lúc 13 giờ 30 phút, ngày 06/6/2019 tại trụ sở ấp Kinh 1. Xã Vĩnh Bình Bắc (đơn vị số 9) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07/6/2019 tại trụ sở ấp Hiệp Hòa. Xã Bình Minh (đơn vị số 07) lúc 13 giờ 30 phút, ngày 07/6/2019 tại trụ sở ấp Bình Minh. Xã Vĩnh Phong (đơn vị số 04) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11/6/2019 tại trụ sở ấp Cạnh Đền 2. Xã Vĩnh Thuận (đơn vị số 05) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12/6/2019 tại trụ sở ấp Vĩnh Trinh. Thị trấn Vĩnh Thuận (đơn vị số 01) lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/6/2019 tại trụ sở khu phố Vĩnh Đông 1. Xã Vĩnh Phong (đơn vị số 03) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13/6/2019 tại trụ sở ấp Đập Đá 2. Xã Phong Đông (đơn vị số 02) lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13/6/2019 tại trụ sở ấp Cái Nhum. Xã Vĩnh Bình Bắc (đơn vị số 10) lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2019 tại nhà bà Mai Hồng Lệ (5 Lệ), tổ 103 ấp Tân Bình.
Cũng theo thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thuận đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đơn vị huyện Vĩnh Thuận cũng được bố trí cùng thời gian, địa chỉ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại địa bàn xã Vĩnh Bình Nam, Tân Thuận, Vĩnh Bình Bắc và Bình Minh.
Để các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra hiệu quả, an toàn. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã phân công các ngành chuyên môn tham gia cùng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trên địa bàn các xã; tổng hợp, trả lời kịp thời, có cơ sở và đúng các quy định,… những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn được giao. Các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp Ủy ban MTTQ cùng cấp phân công cán bộ, công chức đơn vị và chỉ đạo các ấp, khu phố thông báo cho cử tri biết để tham dự. Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiếp xúc cử tri.
 

Lý Đa