Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Tiếp nhận khoản viện trợ xây dựng 04 phòng học và 01 phòng giáo viên thuộc Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận (điểm chính), xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

(08:12 | 03/05/2019)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Vietnam Health, Education and Literature Project (VNHELP) tài trợ xây dựng 04 phòng học và 01 phòng giáo viên thuộc Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận (điểm chính), xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. 

 Mục đích tài trợ: Giúp cho địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất trong việc dạy và học, từng bước đáp ứng nhu cầu về học tập cho con em vùng nông thôn.
Tổng vốn đầu tư: 1.795.517.027 đồng. Trong đó, vốn viện trợ 1.317.542.184 đồng; vốn đối ứng 477.974.843 đồng.
Thời gian thực hiện: Năm 2019

 

Chúc Thẩm

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   991_QD-UBND.signed.pdf