Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Huyện Vĩnh Thuận: Tuyệt đối không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ để tổ chức đám ma, đám cưới, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội

(17:12 | 02/05/2019)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Bình vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Theo đó, văn bản giao Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Thanh tra giao thông, Đài Truyền thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tăng cường tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ; trong đó, tuyệt đối không sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, đất dành cho đường bộ để tổ chức các hoạt động như: đám ma, đám cưới; hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và các hoạt động khác có liên quan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý chặt chẽ không để tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn.

Ly Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   303-VP-NCTH.signed.pdf