Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Ra mắt thư viện trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

(14:01 | 02/05/2019)

 Với chức năng xây dựng và tổ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Trong năm 2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được đầu tư kinh phí gần 200 triệu đồng sửa chữa phòng với các trang thiết bị máy móc phục vụ bạn đọc. Hiện nay tại thư viện có trên 1.000 bản sách các loại, đặc biệt là các bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lê Nin phục vụ độc giả đến mượn, đọc tra cứu tài liệu. Ngoài ra thư viện Tỉnh Kiên Giang còn hỗ trợ hoàn chỉnh hệ thống mục lục để đưa vào hoạt động phục vụ bạn đọc và tặng gần 500 bản sách trưng bày tại thư viện.

Việc khánh thành và đưa vào hoạt động thư viện Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, phát triển và đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng. Đây là nơi cung cấp tài liệu cho học viên nghiên cứu trong quá trình học tập nâng cao kiến thức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tin Diễm Trang