Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Vĩnh Thuận có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(08:43 | 26/04/2019)

Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức họp xét công nhận 07 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Trong đó, huyện Vĩnh Thuận có 02 xã được công nhận: Xã Vĩnh Thuận và xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Giồng Giềng có 3 xã và huyện Gò Quao có 01 xã.
Tính đến nay, huyện Vĩnh Thuận đã có 06/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Phong Đông đạt 16/19 tiêu chí, đến cuối năm 2019 đạt 19 tiêu chí và đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tính chung toàn tỉnh có 58/117 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Lý Đa