Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Thành lập các Tiểu ban và tổ nghiên cứu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025

(16:19 | 22/04/2019)

Để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận đã ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tổ chức phục vụ và Tổ biên tập văn kiện.

Thay mặt Tiểu ban văn kiện đại hội, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Tiểu ban đã thành lập các tổ nghiên cứu chuyên đề về kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng chính quyền, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Trưởng Tiểu ban văn kiện giao nhiệm vụ cho các Tổ nghiên cứu chuyên đề tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề của Huyện ủy giao theo từng lĩnh vực; căn cứ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua (2015-2020); đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chuyên đề công tác trọng tâm nhiệm kỳ tới (2020-2025). Sau đó gởi báo cáo cho Tiểu ban văn kiện (qua tổ biên tập tại Văn phòng Huyện ủy), để làm cơ sở xây dựng văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện theo kế hoạch của Tiểu ban văn kiện.
Tổ nghiên cứu các chuyên đề xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất lượng về nội dung và hoàn thành theo thời gian quy định.

 

 

Lý Đa