Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

HĐND huyện Vĩnh Thuận giám sát việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

(18:43 | 16/04/2019)

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND, ngày 10/4/2019 về giám sát việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, đối tượng được Hội đồng nhân dân giám sát gồm Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Tân Thuận và UBND xã Vĩnh Thuận.
Thời gian ngày 25/4/2019, làm việc tại UBND xã Vĩnh Thuận và xã Tân Thuận; ngày 26/4/2019, làm việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính và Kế hoạch.

Quách Khén