Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận được phân bổ kinh phí quản lý, sử dụng đất trồng lúa và kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(18:38 | 16/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn vốn theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và nguồn vốn cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2019 (đợt 3), với tổng kinh phí phân bổ 85 tỷ 600 triệu đồng; trong đó huyện Vĩnh Thuận được phân bổ kinh phí từ nguồn vốn theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP là 5 tỷ đồng; ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT cho Công an tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã năm 2019, với tổng kinh phí phân bổ là 23 tỷ 846 triệu đồng, huyện Vĩnh Thuận được phân bổ 376 triệu đồng (cấp huyện là 280 triệu đồng, cấp xã, thị trấn 96 triệu đồng).

Quách Khén