Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Chính thức vận hành trang thông tin điện tử xã Vĩnh Phong và xã Vĩnh Bình Bắc

(09:55 | 12/04/2019)

Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 195/STTTT-BCVT, ngày 05 tháng 4 năm 2019 và Công văn số 209/STTT-BCVT, ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc thống nhất vận hành chính thức trang thông tin điện tử xã Vĩnh Phong và xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận. 

Địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử xã Vĩnh Phong: https://vinhphong-vt.kiengiang.gov.vn. Địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử xã Vĩnh Bình Bắc: https://vinhbinhbac-vt.kiengiang.gov.vn.
Xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Phong là 2 xã đầu tiên trong huyện có trang thông tin điện tử. Khi đưa vào hoạt động chính thức trang thông tin điện tử sẽ là địa chỉ chính thống thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, những thế mạnh của xã; từ đó, góp phần kêu gọi đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 

Lý Đa