Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện

(20:21 | 19/03/2019)

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn huyện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quy định về sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan, ban, ngành có liên quan quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức thực hiện kế hoạch, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong huyện.

Văn Dũng- VP