Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2019

(18:38 | 17/03/2019)

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận ban hành công văn lãnh đạo tổ chức tốt tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2019. Theo đó, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2019.  

Nội dung công văn giao các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.
Các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức thăm, chúc tết các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào Khmer. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động là người Khmer tùy từng nơi có thể tổ chức họp mặt, chúc tết và tạo điều kiện cho nghỉ làm việc trong những ngày tết. Lãnh đạo tổ chức đón tết gắn với việc tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của kẻ xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng phát triển.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CVs 544- Ldao tet Chol Chnam Thmay.doc