Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Lắp đèn chiếu sáng trụ sở Thị trấn Vĩnh Thuận, xã Tân Thuận, Phong Đông, Vĩnh Thuận và Bình Minh

(16:58 | 12/03/2019)

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận Huỳnh Xuân Luật vừa có ý kiến chấp thuận chủ trương cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng sử dụng kinh phí thị chính năm 2019 để chi trả tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng UBND thị trấn Vĩnh Thuận, Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Phong Đông và Bình Minh, với tổng kinh phí 99 triệu 268 nghìn đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm ký kết hợp đồng với đơn vị thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; gắn với giám sát, kiểm tra chất lượng công trình và thanh quyết toán theo đúng quy định. Phòng Tài chính và Kế hoạch kiểm tra các thủ tục, hồ sơ ký kết hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và phân bổ kinh phí, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Quách Khén