Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Đăng ký thi đua, khen thưởng chuyên đề cải cách hành chính năm 2019

(19:50 | 28/02/2019)

Nhằm tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Kế hoạch thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Với chủ đề “đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước trong huyện”.

Về đối tượng đăng ký thi đua là các phòng, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện và cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị nêu trên. Số lượng được bình chọn khen thưởng là 06 giấy khen đối với tập thể và 12 giấy khen đối với cá nhân.
Hồ sơ, thủ tục khen thưởng gồm cố: Tờ trình đề nghị khen thưởng, biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan đề nghị khen thưởng, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
Thời gian đăng ký thi đua chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm 2019 (đăng ký qua Phòng Nội vụ huyện). Thời gian lập hồ sơ, thủ tục khen thưởng chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân huyện công bố kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2019.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   19-KH-UBND.signed.pdf