Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Xem với cỡ chữAA

Quy định thời gian, địa điểm tiếp công dân của Bí thư cấp ủy cấp huyện, xã, thị trấn

(20:37 | 26/02/2019)

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QĐi/TW quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

Quy định của Bộ Chính trị giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy (đối với cấp huyện, xã) phải thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp ủy hoặc địa điểm tiếp dân. Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với Bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.
Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất: Bí thư cấp ủy cấp huyện báo cáo Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo Bí thư cấp ủy cấp huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.
Về thời gian tiếp dân: Người đứng đầu cấp ủy cấp huyện tiếp dân định kỳ ít nhất 1 ngày trong 1 tháng; người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân định kỳ ít nhất 2 ngày trong 1 tháng. Tiếp dân đột xuất trong trường hợp: Vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Ngoài ra, Quy định còn nêu rõ trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; về thời hạn xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; về xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy; về xử lý trách nhiệm trong các trường hợp vi phạm (đính kèm theo Quy định số 11 của Bộ Chính trị).

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD11i.pdf