Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tin vắn

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019

(20:23 | 24/02/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. Theo đó, đối tượng được kiểm tra là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục - Đào tạo; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong, Phong Đông, Tân Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận. Thời gian kiểm tra trong quý III năm 2019.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra, ban hành đề cương hướng dẫn báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, nhằm đánh giá đúng mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của các ngành và UBND cấp xã, thị trấn. Đối với các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra thì tự tổ chức kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình.
Trên cơ sở đó, kịp thời nắm tình hình, phát huy các mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát hiện và chấn chỉnh những sai sót để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   19-KH-UBND.signed.pdf